Nasze Salony są otwarte! Adresy punktów sprzedaży znajdują się w zakładce Nasze Salony. Zapraszamy na zakupy! :)

Szukaj

Regulamin sklepów stacjonarnych

Adres do korespondencji:

Usługi Krawieckie Rogoza Mirosław

44-300 Wodzisław Śląski

ul. Radlińskie Chałupki 53

Adresy sklepów stacjonarnych:                                                        

Zabrze, pl. Teatralny 12, C.H. Platan

Racibórz, ul. Długa 31                                                                         

Cieszyn, ul. Głęboka 28                                             

Gliwice, ul. Pszczyńska 315, C.H. Europa Centralna

Rybnik, ul. Chrobrego 1, C.H. Focus Park Rybnik

Strona www: www.rogoza.com.pl                                                               

Facebook: Rogoza - Garnitury

Adres e-mail: garnitury_rogoza@yahoo.com


Regulamin zakupów i reklamacji w sklepach ROGOZA z dnia 06.07.2018r.

1.  W sklepach stacjonarnych ROGOZA nie obowiązuje zwrot towarów

2. Klient ma możliwość wymiany zakupionego towaru na inny (w tej samej kwocie lub wyższej) w terminie do 7 dni
daty zakupu.
3. Aby wymiana danego towaru była możliwa, Klient musi posiadać dowód zakupu danego towaru, natomiast sam
towar podlegający wymianie musi pozostać w stanie niezmienionym, tzn. nie może być używany, pobrudzony czy w
jakikolwiek inny sposób zniszczony, a także musi posiadać wszelkie metki i wszywki, które były dołączone.
4. Towar, w którym robione były jakiekolwiek przeróbki na specjalne życzenie klienta (np. skracanie, wydłużanie,
poszerzanie, zwężanie itp.), nie podlega wymianie.
5. Towar szyty na wymiar, na specjalne zamówienie klienta, nie podlega wymianie.
6. Towar zakupiony na wyprzedaży nie podlega wymianie.
7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sposób dla siebie najbardziej dogodny:
a. w sklepie stacjonarnym ROGOZA, w którym dany towar został zakupiony
b. korzystając z poczty tradycyjnej przesyłając, na adres podany na górze strony, pismo o złożeniu reklamacji
lub wydrukowany i wypełniony Protokół Reklamacyjny, oraz Oświadczenie (w przypadku zaistnienia
sytuacji jak w pkt. 14 niniejszego Regulaminu), dostępnych na stronie www.rogoza.com.pl
9. Reklamacja zostaje przyjęta przez Sprzedawcę na podstawie pisma o złożeniu reklamacji z dołączonym dowodem
zakupu. 10. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu danego towaru w danym sklepie. Takim dowodem może być
paragon, wydruk z karty płatniczej lub wpis zakupu danego towaru do Karty Stałego Klienta.
11. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania s do żądania Klienta w związku z reklamacją w terminie
nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych.
12. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzymuje na piśmie.
13. W Protokole reklamacyjnym Klient podaje dobrowolnie swoje dane, które służą jedynie do skontaktowania się z
klientem w celu przekazania Odpowiedzi reklamacyjnej.
14. Jeżeli Klient nie chce podawać swoich danych, w tym danych teleadresowych, które niezbędne do przekazania
Odpowiedzi reklamacyjnej, Klient powinien złożyć Oświadczenie stwierdzające, że osobiście odbierze odpowiedź sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji. W
Oświadczeniu Klient powinien podać termin dla siebie dogodny, jednak jednocześnie uwzględniający czas
konieczny do rozpatrzenia reklamacji, tj. 14 dni kalendarzowych. Oświadczenie takie musi zostać dołączone do
Protokołu reklamacyjnego, w innym przypadku reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona.
15. Obowiązkiem sprzedawcy jest usunięcie wady.
16. Klient składając reklamację, ma prawo zażądać:
Nieodpłatnej naprawy towaru bez zbędnej zwłoki, tzn. w czasie, który jest niezbędny do usunięcia zaistniałej
wady. Natomiast, jeśli naprawa towaru nie będzie możliwa, w tedy klient ma prawo żądać nieodpłatnej
wymiany na inny towar wolny od wad o wartości nieprzekraczającej wartości towaru reklamowanego. Jeśli
jednak Klient zdecydowałby się na wymianę na towar wolny od wad o wartości wyższej niż wartość towaru
reklamowanego, Klient musi dopłacić różnicę w cenie.
17. W przypadku, jeśli żądanie Klienta jest niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów, Klient ma
prawo żądać:
a. Obniżenia zapłaconej ceny – jeśli wada nie przeszkadza w dalszym korzystaniu z towaru.
b. Zwrotu zapłaconej ceny – jeśli wada jest istotna i nie pozwala na dalsze korzystanie z towaru.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt